Bestaat er een verband tussen verkeersveiligheid en de kwaliteit van rijscholen?

De rijscholenbranche lijdt onder een slecht imago. Natuurlijk, het zijn altijd die paar rotte appels, maar toch… Er wordt gesjoemeld met de examens. Tijdens de lessen worden lang niet alle belangrijke verkeerssituaties behandeld en ook de rijinstructeurs zelf komen niet altijd als held uit het verhaal. Toch laten we onze bijna-volwassen kinderen instappen bij een rijschool met de beste aanbieding en hopen we maar dat ze goed genoeg opgeleid worden om zichzelf en anderen in het verkeer niets aan te doen.

Grote veranderingen voor betere kwaliteit

Een slecht imago kan ten positieve veranderen. Daar is wel tijd, inzet en een gezamenlijk belang voor nodig. Alle belangrijke partijen in de branche, zoals onder meer de branche organisaties, opleiders, uitgevers en het CBR, hebben daartoe de handen ineengeslagen. Als Alliantie Samen Sterk is het afgelopen halfjaar hard gewerkt aan de reorganisatie van de rijscholenbranche, met als doel grotere verkeersveiligheid en meer goed opgeleide bestuurders op straat. Een beter imago door betere kwaliteit te leveren dus.

Werkgroepen en minister I&W werken samen

Maar hoe pak je zo’n reorganisatie nu aan? Drie werkgroepen, met vertegenwoordigers uit de hele branche, hebben elk naar een deel van het vraagstuk gekeken. Ze konden daarbij dag en nacht rekenen op de steun en de input van minister Van Nieuwenhuizen (I&W) en haar ambtenaren.

Rijopleiding instructeurs en particulieren wordt vernieuwd

Een werkgroep heeft zich gericht op de mogelijkheid een kwaliteitslabel, een garantiefonds en een register op te richten. Een groep nam de opleiding voor rijinstructeurs en de eisen die wij aan hen stellen onder de loep en de derde groep komt met voorstellen omtrent de lessen en het examen van de toekomstige verkeersdeelnemers. Alle adviezen samen zorgen voor een sterkere en gezondere branche. Een branche die trots staat voor haar leden, hen ondersteunt als ondernemer en helpt met continue opleidingsmogelijkheden. En een branche die garant staat voor het opleiden van vaardige en voorzichtige nieuwe bestuurders.

Minder doden en gerustgestelde ouders

Al met al worden er veel veranderingen voorgesteld. Veranderingen die direct zullen leiden tot een grotere verkeersveiligheid en minder verkeersdoden. En dat is het uiteindelijke doel. Van de branche, van haar leden, van alle bezorgde ouders en van de minister.

Deze week toert Samen Sterk door Nederland om haar partners het adviesdocument te laten ondertekenen. 24 juni 2020 wordt het adviesrapport, gedragen door alle leden uit de branche, aan de minister gepresenteerd. Dat is veilig en deels live te volgen op onder meer de Facebook-pagina van Alliantie Samen Sterk.