Wie zijn wij?

7  November 2019,  de geboorte van een uniek initiatief

Samen Sterk is een initiatief dat de rijschoolbranche sterker, eensgezinder en innovatiever wil maken. Door haar leden continu te ondersteunen bij ondernemersvraagstukken en met actuele opleidingen wil Samen Sterk meer vaardige bestuurders afleveren en zodoende bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid.

Iedereen is en blijft welkom zijn of haar ideeën over en initiatieven voor een vernieuwde branche te delen met Samen Sterk. We staan, samen met jullie, nog aan het begin van het traject.

De eerste fase
Op 7 november 2019 zijn alle stakeholders in de rijschoolbranche bij elkaar gekomen. De hele dag is vergaderd over alle problemen die er in de branche zijn. Niet alleen de problemen die voor de consument zichtbaar zijn, ook de problemen die wij als rijinstructeurs ervaren zijn besproken, zoals de slechte beloning, het slechte imago, het ontbreken van een cao enz. Die dag zijn alle verbeterpunten op papier gezet. ’s Middags vroeg minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) Samen Sterk de plannen verder uit te werken. Door het coronavirus is de presentatie van de plannen verschoven naar 24 juni aanstaande.

Wat is er al gedaan?
Er zijn drie teams gevormd om alle problemen tegelijk aan te kunnen pakken. We hebben het witte team dat de opleiding en het praktijkexamen voor onze leerlingen tegen het licht heeft gehouden. We hebben een rood team dat zich bezighoudt met alle facetten van de opleiding voor de professional, inclusief onze praktijkbegeleiding. Het blauwe team ten slotte houdt zich bezig met de verbetering van de kwaliteit in onze branche. Deze drie teams hebben voor elk probleem een eerste, passende oplossing bedacht.

Alle oplossingen samen vormen het fundament voor een verbeterde branche en worden 24 juni 2020, verzameld in een einddocument, aan de minister aangeboden. Als zij zich kan vinden in de door ons uitgestippelde route, begint het echte werk pas echt. Dan moeten namelijk alle details nog uitgewerkt worden. Daar willen we de rest van de branche bij blijven betrekken. Niet iedereen kan mee vergaderen, maar alle voorstellen en ideeën zijn welkom. We willen graag dat dit iets voor de hele branche wordt en dat iedereen zich erbij betrokken voelt.

Het bestuur van de LBKR is tevreden over de nu al behaalde resultaten. We hebben een aantal dingen uit ons manifest op de agenda teruggezien. En ook de samenwerking met alle betrokken partijen is verbeterd. De deelnemers aan het project hebben het groepsbelang laten prefereren. Wat dat betreft kunnen we iedereen complimenteren.
Namens de LBKR nemen Gerda van Voorst en Jos Post deel aan de teams. Gerda zit in het witte team en Jos is onderdeel van het blauwe team, maar heeft ook het rode team geadviseerd. Gerda zit tevens in de CCT, die de regie van het hele project in handen heeft. De CCT is bezig om een plan uit te werken over hoe we de branche zo goed mogelijk kunnen voorlichten.

Onze leden mogen ons altijd benaderen met vragen. We zullen die zo goed mogelijk beantwoorden en willen ieders zorgen wegnemen. Dit moet een project voor de hele branche worden.
Dus heb je vragen? Mail ze naar info@lbkr.nl.
We hopen dat we gezamenlijk toe kunnen werken naar een gezonde branche met genoeg toekomst en inkomen voor iedereen. Dat is immers een van de doelstellingen van de LBKR.

Laat van je horen!
Op deze site, www.alliantiesamensterk.nl, wordt steeds het laatste nieuws geplaatst. Ook is er een Facebook-pagina: https://www.facebook.com/Samen-Sterk-101167468294280/.
Op 24 juni is de overhandiging van ons plan aan de minister daar live te volgen. Helaas is het door de coronacrisis niet mogelijk dan met veel rijschoolhouders in Den Haag samen te komen.

Ambitie

Verregaande in plaats van verdergaande ambitie, de overtreffende trap van Samen Sterk

image004.png

Cultuur Samen Sterk

 • Hart voor veiligheid & mobiliteit.
 • Hart voor de branche.
 • Hart voor elkaar.
 • Hart voor ieders belangen.
 • Respect voor afspraken.
 • Aandacht voor duidelijke kaders (en voor wat niet kan…).

Fundament Samen Sterk

 • Iedereen mag zijn wie hij/ zij is.
 • Waardering voor (en gebruik maken van) elkaars talenten.
 • Overeenkomst(en) opzoeken en benutten.
 • Gezamenlijke doelen stellen en eventuele verschillen omarmen!

Spelregels

 • Het primaire doel is branchebrede toewijding tot en draagvlak voor de hoofdpunten van het adviesdocument te realiseren om tot vervolgstappen te kunnen komen. We maken daarbij belangrijke afwegingen tussen het individuele en het algemene belang.
 • We houden ons aan de basisafspraken en de (hoofd)doelstellingen. Er is daarbij voldoende ruimte voor ieders unieke identiteit.
 • Afspraak = afspraak. Partijen kunnen afspraken alleen met medeweten en akkoord van alle betrokken partijen wijzigen.
 • Open, directe & respectvolle communicatie is essentieel. Wij respecteren anderen, doen er alles aan om elkaar te begrijpen, nemen verantwoordelijkheid en doen ons best om wederzijds vertrouwen op te bouwen, te onderhouden en duurzaam uit te bouwen.

 

Afspraken

 • Stemming en besluitvorming. Beslissingen worden aangenomen door stemming van de aanwezige (rechts)personen, elk goed voor 1 stem per organisatie. Bij een meerderheid van 85% wordt definitief besloten op het ingebrachte stemmingsonderdeel, ongeacht de eventuele tegenwerpingen. Er bestaat geen vetorecht.
 • Bij een gelijke uitkomst wordt er opnieuw gestemd, totdat een meerderheid verkregen is.
 • We hanteren de zogenoemde ‘toiletregel’… Dat wil zeggen dat je de alliantie op elk gewenst moment kunt verlaten zonder opgave van redenen. Terugkeer is echter niet mogelijk. Het recht op meepraten/-beslissen vervalt dan.
 • Deelnemers kunnen een afgevaardigde sturen of zich door een organisatie die ons gezamenlijk belang onder dezelfde voorwaarden ondersteunt laten vertegenwoordigen.
 • Deelnemers verstrekken geen informatie aan derden anders dan de eigen achterban namens wie zij deelnemen aan dit traject. Ook onthouden zij zich van contacten en/of uitingen die niet in overeenstemming zijn met de inhoud, de doelstellingen en de afspraken van de alliantie c.q. het gezamenlijk belang. Vanzelfsprekend zijn alle andere onderwerpen en/of zaken die alleen jouw individueel belang dienen en die geen invloed hebben op of schade aan kunnen toebrengen aan het samenwerkingsverband gewoon vrij om te bespreken. We willen alle mogelijke ruis voorkomen en als één stem naar buiten treden. Dat kan alleen met jouw medewerking.

Onze teams

Rood – Team 1

Kerntaak:
Professionals continu opleiden en begeleiden (instroom, doorstroom en uitstroom)

 • Gijs Kantelberg (coördinator)

 • Wilbert van Beersum (teamcaptain)

 • Rob Sauve

 • Irma Brauers

 • Ruud Rutten

 • Chris Verstappen

 • Elt Smit

Wit – Team 2

Kerntaak:
Moderne Learning&Development-modellen inzetten in plaats van de examengestuurde opleidingen

 • Gerda van Voorst (Coördinator)

 • Ad Philipsen (teamcaptain)

 • Marcel Disselkoter

 • Frank Hoornenborg

 • Jean Paul Lam

 • Jos van Zuijlen

 • Simon Jongepier

 • Natalie Harkes

 • Peters Somers

 • Gerrit van Kouterik

Blauw – Team 3

Kerntaak:
Een innovatief L&D-programma en vrijheid van onderwijs en ondernemerschap aanbieden onder een uniforme ‘vlag’ met bijbehorende kwaliteitsnorm

 • Frank Hoornenborg (coördinator en teamcaptain)

 • Ruud Rutten

 • Natalie Harkes

 • Herme Bruin

 • Jos Post

 • Irma Brauers

 • Laura Kantelberg

Algehele leiding: Ruud Rutten en Roland van Roermund
Afstemming op I&W-strategie: Ruud Rutten, Roland van Roermund met Florien van der Windt, Stephanie Bos en Han Rietman
Communicatie/pers/lobby div.: Ruud Rutten, PA Irma Brauers
Website: Irma Brauers
Secretariaat: Gerda van Voorst
Coördinator rode team: Gijs Kantelberg
Teamcaptain rode team: Wilbert van Beersum
Coördinator witte team: Gerda van Voorst
Teamcaptain witte team: Ad Philipsen
Coördinator blauwe team: Frank Hoornenborg
Teamcaptain blauwe team: Frank Hoornenborg


Specialisten op afroep
Juridische bijstand: Laura Kantelberg
I&W: Stephanie Bos