Samen Sterk

Missie

Een gezonde branche waar eenieder zijn/haar werk naar behoren kan uitvoeren, die kan instaan dat iedereen die de weg op komt opgeleid is tot een veilige en verantwoorde weggebruiker.

Visie

Primair richten wij ons op adequaat toekomstgericht beleid; een duidelijke, praktische strategie. Centraal staat het creëren van een faciliterende cultuur die ons gaat helpen overeenstemming te verkrijgen op bestaande knelpunten en oplossingen voor uitdagingen waarvoor wij ons gesteld zien.

Bij dit ‘samen optrekken’ hoort ook ‘samen naar buiten treden’, met één geluid en alle neuzen dezelfde kant op! De bepalende factor voor de branche zogezegd, nu en in de (nabije-) toekomst!

Deadline startdocument & Samen Sterk event
0
0
0
0
Dagen
0
0
Uren
0
0
Min
0
0
Sec

Onze drie doelstellingen

De 4 P’s

People

People

Ongeacht je achtergrond, je belang, je overtuiging, je ervaring, je opleidingsniveau, (politieke-) kleur etc etc. Samen Sterk richt zich op mensen! We vinden elkaar in basis afspraken en gedeelde waarden en leidende principes. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat je jezelf kunt zijn! Ook ontwikkeling staat bij ons hoog op de agenda, een leven lang leren en onderling respect zijn essentieel.

Planet

Planet

De Samen Sterk stakeholders hebben hart voor het milieu en werken pro actief mee en dragen bij aan het voorkomen en oplossen van milieu problemen. Onze branche heeft een hoge verantwoordelijkheid in deze; onze professionals doen er dan ook alles aan om de leefbaarheid nu en voor onze kinderen te verhogen door gebruik te maken van duurzame materialen en het besef dat onze “ lesmaterialen” en de footprint die deze te weeg brengen in onze mooie wereld, gecompenseerd moeten worden. Hier verbinden wij ons aan!

Profit

Profit

De balans tussen de vier P’s onze belangrijkste pijlers, is van belang voor een duurzaam resultaat, ook economisch. Door te kijken naar maximalisatie in effectiviteit in het aanbieden van onze diensten, producten en goederen leggen we tevens de basis van een gezonde branche en ondernemers die vanuit winst actief kunnen bijdragen aan het verbeteren van faciliteiten voor planet en people. Het een sluit het andere niet uit is hierbij de gedachte…

Power

Power

Wat we doen, doen we met overtuiging, met energie, met de juiste intentie, met power dus… altijd en overal. Een oprecht meningsverschil zien we als vooruitgang. We doen het echter altijd samen want niemand kan in zijn eentje succes behalen. Samen Sterk zogezegd!

De de 4 P’s geven inhoud aan onze normen & waarden, de manier waarop de alliantie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid beleefd en de wijze waarop kernactiviteiten worden uitgevoert met oog voor milieu en de sociale context. Ook vindt zij het belangrijk “iets” terug te geven aan de samenleving waarbij de manier waarop iets zegt over hoe wij als samenwerkingsverband tegen uitdagingen en problemen aankijken die direct en indirect te maken hebben met de diensten van onze leden en hun cliënten.

Alliantie

Voortgang

Ruud over Samen Sterk

Ruud over voortgang

Goede ideeën naar ruud@ruudrutten.nl