Samen Sterk

Missie

Wij willen een gezonde branche voor rijschoolhouders creëren. Een branche die ervoor zorgt dat iedereen zijn of haar werk naar behoren kan uitvoeren en een branche die ervoor instaat dat iedereen die de weg opgaat, opgeleid is tot veilige en verantwoorde weggebruiker.

Visie

Primair richten wij ons op een toekomstgericht beleid met een duidelijke, praktische strategie. Centraal staat het creëren van een faciliterende cultuur die al onze leden helpt bestaande knelpunten en uitdagingen adequaat en gezamenlijk aan te pakken.
Zo zal de branche, nu en in de (nabije) toekomst, met één stem en met alle neuzen dezelfde kant op naar buiten treden!

Video over Samen Sterk

Deadline startdocument & Samen Sterk-event
0
0
0
0
Dagen
0
0
Uren
0
0
Min
0
0
Sec

Onze drie doelstellingen

De 4 P’s

People

People

Samen Sterk richt zich op mensen! Ongeacht je achtergrond, je overtuiging, je ervaring, je opleidingsniveau, je (politieke) kleur et cetera. We vinden elkaar in basisafspraken en gedeelde waarden en principes. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat je jezelf kunt zijn! Ook jouw ontwikkeling staat bij ons hoog op de agenda: een leven lang leren en onderling respect zijn essentieel.

Planet

Planet

De Samen Sterk-stakeholders hebben hart voor het milieu en werken proactief mee aan het voorkomen van en dragen bij aan het oplossen van milieuproblemen. Onze branche neemt deze verantwoordelijkheid serieus. Onze professionals doen er dan ook alles aan om de leefbaarheid in ons land te vergroten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van duurzame materialen en zich te realiseren dat de achtergelaten ‘footprints’ gecompenseerd moeten worden. Hier verbinden wij ons aan!

Profit

Profit

De balans tussen de vier P’s is van belang voor een duurzaam resultaat, ook economisch. Door te kijken naar maximalisatie in effectiviteit in het aanbieden van onze diensten, producten en goederen, leggen we de basis van een gezonde branche met ondernemers die vanuit winst actief kunnen bijdragen aan het verbeteren van faciliteiten voor planet en people.

Power

Power

Wat we doen, doen we met overtuiging, met energie en met de juiste intentie, met power dus… Altijd en overal. We werken altijd met alle belanghebbenden samen, want niemand kan in zijn eentje succes behalen. Samen Sterk zogezegd! De 4 P’s geven inhoud aan onze normen en waarden, de manier waarop de alliantie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid beleeft en de wijze waarop kernactiviteiten worden uitgevoerd met oog voor milieu en de sociale context. Ook vindt de alliantie het belangrijk ‘iets’ terug te geven aan de samenleving. De manier waarop wij dat doen zegt iets over hoe wij als samenwerkingsverband tegen uitdagingen en problemen aankijken die direct en indirect te maken hebben met de diensten van onze leden en hun cliënten.

De de 4 P’s geven inhoud aan onze normen & waarden, de manier waarop de alliantie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid beleefd en de wijze waarop kernactiviteiten worden uitgevoert met oog voor milieu en de sociale context. Ook vindt zij het belangrijk “iets” terug te geven aan de samenleving waarbij de manier waarop iets zegt over hoe wij als samenwerkingsverband tegen uitdagingen en problemen aankijken die direct en indirect te maken hebben met de diensten van onze leden en hun cliënten.

Alliantie

Voortgang

Ruud over Samen Sterk

Ruud over voortgang

Stuur jouw goede ideeën naar ruud@ruudrutten.nl